MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

Getijtafels 2017.

Header01

De getijtafels bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar in Delfzijl, Harlingen, Den Helder, Den Oever, IJmuiden, Scheveningen, Rotterdam, Roompot (Buiten), Vlissingen, en de Belgische kust.

Lees meer 

Hydrografie.

Header02

Hier de Golfhoogte, windrichting en windsnelheid van een aantal plaatsen langs de Nederlandse en de Belgische kust. 

 Lees meer 

VTS-Procedures.

Header03

Bekijk de VHF-kanalen waarop in de havens afgestemd moet worden om te communiceren met VTS  en de verkeers- centrales. 

 Lees meer 

Communicatie.

Header04

Deze marifoon(werk)procedures zijn de leidraad voor verkeers- deelnemers, verkeersleiders en voor de loodsen die deelnemer aan het scheepvaartverkeer.

Lees meer 

Header05

 Welkom op de website van MT Maritiemfreelancer.

MT Maritiemfreelancer wizzorgvuldig en volledimogelijzijn bij het verstrekken van correcte eactuele informatiaan bezoekers van dezinternetsite of haar applicatie .......

Lees meer 

De Applicatie Portview Rotterdam.

Portview Rotterdam Overzichts Mappen zijn nu GRATIS verkrijgbaar meld je eigen gratis aan op het inschrijfformulier, dan krijg je maandelijks alle kaarten in Pdf-formaat via de mail, dit kan ook via de Portview Rotterdam App., Gratis app van Portview Rotterdam ..........

Lees meer 

Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust. (Datum: 02 februari 2017).

Met ingang van 1 juni 2017 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt. 

Nieuwe routes in de Noordzee.

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat.

 De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:

  • Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door Nederlandse windparken;
  • Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en de verkeersscheidingstelsels;
  • Voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
  • Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond het beloodingsgebieden en aansluitende routes;
  • Aanpassing van ankergebied.
Nieuwe regels voor varen in windparken.

Naast het vastleggen van de nieuwe routes, hebben België en Nederland afspraken gemaakt over de doorvaart van windparken:

  • Kleine schepen (<24m) mogen onder voorwaarden door Nederlandse windparken varen.
  • Alle Belgische windparken zijn gesloten voor alle doorvaart.
  • In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen waarin schepen kleiner dan 45m mogen varen.

Nieuwe kaarten: Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen te koop. Zorg dat u tijdig nieuwe kaarten aan boord heeft.

Voor aanloop Westerschelde: 
 Voor doorgaand verkeer en routeplanning:
NL/BA 110 (INT 1473) 
NL 1970
NL/BA 116 (INT 1477) 
NL 1035 (INT 1046)
NL/BA 120 (INT 1479)  

BE 102 (INT 1480)

BE 101 (INT 1474)

Deep Draught Planning Guide: HP 8

Voor kleine scheepvaart en recreatievaart: NL 1801

 Let op: Voor de invoering van nieuwe routering zijn fysieke aanpassingen op zee nodig. Voorafgaand aan en tijdens het plaatsen van deze vaarwegmarkering wordt het scheepvaartverkeer geïnformeerd door Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en navigatieberichten van de Kustwacht.