MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".


Getijtafels 2021. 

De getijtafels 2021 bevatten 86 meet-locatie van alle waterstanden voor het lopende jaar in Nederland.

Hydrografie.   

Hier vindt men de Golfhoogte, windrichting en windsnelheid van een aantal plaatsen langs de Nederlandse en de Belgische kust. 

VTS - Procedures.  

Bekijk de VHF-kanalen waarop in de havens afgestemd moet worden om te communiceren met VTS  en de  verkeerscentrales. 

Communicatie.

Deze marifoon(werk)procedures zijn de leidraad voor verkeersdeelnemers die deelnemer aan het scheepvaartverkeer.

Portview is een onderdeel van MT Maritiemfreelancer, hierbij wil ik zo zorgvuldig en volledig mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan bezoekers van deze internetsite.

Vanaf heden zijn alle overzichtskaarten zijn beschikbaar en Gratis te downloaden op de desbetreffende pagina.

Het actueel bijhouden van gegevens is een behoorlijke opgave. Indien u fouten/opmerkingen ontdekt, geef dit dan a.u.b. door aan MT Maritiemfreelancer, als dank stuur ik U gratis de Portview Mappen.

PORTVIEW TOTAAL De havenhaven kaart van Rotterdam.


E-mailen
Bellen
Info