MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".


Getijtafels 2020. 

De getijtafels 2020 bevatten 86 meet-locatie van alle waterstanden voor het lopende jaar in Nederland.

Hydrografie.     

Hier vindt men de Golfhoogte, windrichting en windsnelheid van een aantal plaatsen langs de Nederlandse en de Belgische kust. 

VTS - Procedures. 

Bekijk de VHF-kanalen waarop in de havens afgestemd moet worden om te communiceren met VTS  en de  verkeerscentrales. 

Communicatie.

Deze marifoon(werk)procedures zijn de leidraad voor verkeersdeelnemers die deelnemer aan het scheepvaartverkeer.

Portview is een onderdeel van MT Maritiemfreelancer, deze wil zo zorgvuldig en volledig mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan bezoekers van deze internetsite.

Vanaf heden (01-11-2020) zijn alle overzichtskaarten zijn beschikbaar en Gratis te downloaden op de desbetreffende pagina.

Vanaf heden (01-01-2020) kan er géén gebruik meer gemaakt worden van de Applicatie diensten "Portview Rotterdam". Door veranderde van wet & regelgeving van Apple en Android is het helaas niet langer mogelijk om deze applicatie voort te zetten.

Vul ook eens Mijn Gastenboek in.


E-mailen
Bellen
Info