MT Maritiemfreelancer.
"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Welkom op de website van MT Maritiemfreelancer!

MT Maritiemfreelancer wil zo zorgvuldig en volledig mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan bezoekers van deze internet site, omtrent  Getijtafels, Hydrografie, VTS-Procedures, VHF communicatie , Marifoon kanalen  enz, enz...

MT Maritiemfreelancer biedt U ook gedetailleerde Overzichtskaarten van het gehele havengebied van Rotterdam, objectgegevens van de 15 bekende Bruggen & Sluizen in het havengebied van Rotterdam, tevens havenkaarten langs de gehele Nederlandse en Belgische kust, overzichtskaarten van de aanloopgebieden van de Westerschelde, Roompot, Maasmond, Scheveningen, IJmuiden en Den Helder en gegevens van de VTS-gebieden langs de gehele Nederlandse kust.

De overzichtskaarten zijn alléén beschikbaar voor de donateurs van portview Rotterdam.

Om donateur te worden van Portview Rotterdam (één onderdeel van MT Maritiemfreelancer) kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Voor 24,52 euro per jaar (incl. BTW) wordt U donateur van Portview Rotterdam en krijgt U maandelijks de Havenoverzichtskaarten in pdf bestand toegestuurd op de door u aangegeven email adres.

De Bedrijfsdonateur(s) van portview Rotterdam zijn;

  • SIMACharters bv - Crew- pilot & survey vessels.

  • Fairplay Towage Rotterdam - one of Europa's leading tugboat operators.

  • SUB SEA WORKS - Duikassistentievaartuig "NIXE".