MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

Seinvlaggen.

Het systeem van seinvlaggen, de internationale standaard van maritieme signaalvlaggen, omvat de vlaggen voor alle letters van het alfabet, plus de cijfers. De betekenis van de vlaggen is door de International Maritime Organization (IMO) universeel vastgelegd.

Seinvlaggen waren vroeger de manier van communiceren tussen schepen. Deze communicatie wordt nog wel gebruikt maar is toch grotendeels verdreven door de modernere vormen, met name de radiocommunicatie.  Download hier: de Seinvlaggen

seinvlag

ANSWER  
Code flag and answering pennant.
ANTWOORD  
Code vlag en antwoordwimpel.
sienvlag A

Alfa
I have a diver down; keep well clear at slow speed.
Ik heb een duiker beneden; houd goed vrij van mij en vaar langzaam.
seinvlag B
Bravo
I am taking in, or discharging, or carrying dangerous goods.
Ik laad, of los, of vervoer gevaarlijke stoffen.
seinvlag C
Charlie
Yes (confirmed.).
Ja (bevestigend).
seinvlag D
Delta 
Keep clear of me; I am manoeuvring with difficulty. 
Houd vrij van mij; ik kan moeilijk manoeuvreren.
seinvlag E
Echo
 I am altering my course to starboard.
Ik verander mijn koers naar stuurboord.
seinvlag F
Foxtrot
I am disabled; communicate with me. 
Ik ben ontredderd; stel u met mij in verbinding.
seinvlag G
Golf 
I require a pilot. 
Ik verlang een loods.
seinvlag H
Hotel 
I have a pilot on board. 
Ik heb een loods aan boord.
seinvlag I
India 
I am altering my course to port. 
Ik verander mijn koers naar bakboord.
seinvlag J
Juliett
I am on fire and have dangerous cargo on board; keep well clear of me. 
Ik sta in brand en heb gevaarlijke lading aan boord, houd goed vrij van mij.
seinvlag K
Kilo
 I wish to communicate with you. 
Ik wens met u in verbinding te treden.
seinvlag L
Lima
You should stop your vessel instantly. 
U moet uw schip onmiddellijk stoppen.
seinvlag M
Mike
My vessel is stopped and making no way through the water. 
Mijn schip ligt gestopt en maakt geen vaart meer door het water.
seinvlag N
November 
No (negative).
Neen (ontkennend).
seinvlag O
Oscar
 Man overboard. 
Man overboord.
seinvlag P
Papa
In harbour: All persons should report on board. At sea: My nets have come fast upon an obstruction.
 In de haven: allen die met het schip meegaan, moeten aan boord komen. Op zee: mijn netten zitten vast aan een obstakel.
seinvlag Q
Quebec 
My vessel is healthy and I request free pratique. 
Mijn schip is "gezond", ik verzoek praktica.
seinvlag R
Romeo
I have received your signal.
Ik heb uw laatste sein ontvangen.
seinvlag S
Sierra
My engines are going astern. 
Ik sla achteruit.
seinvlag T
Tango
Keep clear of me; I am engaging in pair trawling. 
Houd vrij van mij; ik ben bezig met spanvisserij.
seinvlag U
UniformYou are running into danger. 
U stuurt een gevaarlijke koers.
seinvlag V
VictorI require assistance.
Ik heb hulp nodig.
seinvlag W
WhiskeyI require medical assistance.
Ik heb medische hulp nodig.
seinvlag X
X-rayStop carrying out your intentions and watch for my signals.
Onderbreek het ten uitvoer brengen van uw voornemens en let op seinen van mij.
seinvlag Y
YankeeI am dragging my anchor.
Ik sleep met mijn anker over de grond.
seinvlag Z
ZuluI require a tug.
Ik heb een sleepboot nodig.
seinvlag 0
0
Cipher Zero
Cijfer Nul
seinvlag 1
1
Cipher One
Cijfer Een
seinvlag 2
2
Cipher Two 
Cijfer Twee
seinvlag 3
3Cipher Three
Cijfer Drie
seinvlag 4
4Cipher FourCijfer vier
seinvlag 5
5Cipher FiveCijfer Vijf
seinvlag 6
6Cipher SixCijfer Zes
seinvlag 7
7Cipher SevenCijfer Zeven
seinvlag 8
8Cipher EightCijfer Acht
seinvlag 9
9Cipher NineCijfer Negen
seinvlag vervang 1

1ST Substitute 
1E Vervang
seinvlag vervang 2

2ND Substitute
2E Vervang
seinvlag vervang 3

3RD Substitute
3E Vervang