MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

Donateur worden van Portview Rotterdam.

De donatie bijdrage bedraagt voor de Map Bruggen & Sluizen (15 stuks) 4,50 per jaar, de Haven-Map (18 stuks) 5,50 per jaar, De aanloop-Map (7 stuks) 3,50 per jaar, de Overzichts-Map (19 stuks) 7,50 per jaar en de VTS-Map (19 stuks) 6,50 per jaar. Totaal 80 overzichtskaarten, dat is 0,40 cent per kaart per jaar.

De PortviewTotaal pakket bedraagt 35,00 per jaar, dit zijn de 5 mappen (B&S, HVK,NLD,OZK en VTS) inclusief de havenkaarten Rotterdam-West en Rotterdam-Oost.  Alle bekende donateur verzoek ik vriendelijk zich alsnog opnieuw aan te melden. 

Hieronder kunt U kenbaar maken welke overzichts mappen U wild ontvangen.