MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

Getijtafels in Nederland in 2021.

In 1895 werd de eerste verzameling getijtafels, die van IJmuiden, gepubliceerd door het toenmalige Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Meer dan honderd jaar later vinden we de getijtafels van 86 meetpunten in Getijtafels voor Nederland 2021.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie van Rijkswaterstaat. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde actuele gegevens.

De Links op deze pagina zijn nog niet actief, hiervoor mijn excuses.

Getijtafels 2021 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

De getijtafels bevatten de getijwaarden voor de locaties Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. Daarnaast worden de gemiddelde tijkrommen voor eerder genoemde locaties opgenomen en een aantal overzichtskaartjes met de ligging van de tijmeters in het Scheldegebied en aan de Kust evenals een aantal kaartjes met de tijdsverschillen van hoog- en laagwater met Antwerpen.

 Getijtafels LAT:   Getijtafels TAW:

  • Antwerpen.          Antwerpen.
  • Blankenberge.      Blankenberge.
  • Nieuwpoort.         Nieuwpoort.
  • Oostende.            Oostende.
  • Prosperpolder.     Prosperpolder.
  • Wintam.              Wintam.
  • Zeebrugge.          Zeebrugge.

  • 2021 getijtafels TAW (0.00MB).pdf

  • 2021 getijtafels LAT (0.00MB).pdf

  • 2021 Getijboekje (0.00MB).pdf