MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

Inschrijfformulier.

Om deze website en applicatie finacieel te kunnen onderhouden vraag ik een bijdrage voor het gebruik van mijn kaarten aan derde, om deze kaarten te kunnen ontvangen kunt U donateur worden van Portview Rotterdam, vul het inschrijfformulier geheel in en ik stuur U een donatiefactuur van 24,52 per jaar. Hierna krijgt U toegang tot alle mappen en overzichtskaarten van deze website. U krijgt via de opgegeven email adres de inlogcode voor het gebruik van deze kaarten.