MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

De Portview Rotterdam Applicatie.

Portview is een onderdeel van MTMaritiemfreelancer. Portview zijn eigen gemaakte detail, overzicht en/of havenkaarten met daar in meer gegevens dan er standaard geven wordt op deze kaarten. 

  • Bruggen & Sluizen (B&S)-kaarten zijn 16 detailkaarten; hierin staan de belangrijkste Brug/Sluis objecten  binnen het havengebied van Rotterdam, de gegevens die hier staan vermeld zijn lengte's, hoogte's, diepte's,  VHF-kanalen, telefoonnummers en overige extra gegevens  van 14 Objecten.
  • Havenkaarten (HVK) zijn 18 havenkaarten met daarin wat meer informatie zoals havenkanalen, telefoonnummers van rijks/haven/gemeente instanties, Havennummers, kade/havennamen, diepte's en gegevens voor jachthaven en bunker mogelijkheden.
  • Aanloopkaarten (NLD) zijn 6 kaarten van een aanloopgebied langs de westkust van van Nederland zoals het aanloopgebied van Vlissingen, Roompot, Hoekvan Holland, Scheveningen, IJmuiden en Den Helder.
  • Overzichtskaarten (OZK) zijn 19 kaarten die de sectorkaarten van het gehele VTS-gebied binnen Rotterdam.
  • VTS-kaarten (VTS) zijn 19 kaarten van VTS-gebieden van de Scheldemond, Rotterdam, Scheveningen, IJmond, Den-Helder en de Wadden eilanden.

Om deze website en applicatie finacieel te kunnen onderhouden vraag ik een bijdrage voor het gebruik van mijn kaarten aan derde, om deze kaarten te kunnen ontvangen kunt U donateur worden van Portview Rotterdam, vul het inschrijfformulier geheel in en ik stuur U een donatiefactuur van 24,52 per jaar. Hierna krijgt U toegang tot alle mappen en overzichtskaarten van deze website. U krijgt via de opgegeven email adres de inlogcode voor het gebruik van deze kaarten.

De Portview Maps zijn onder verdeeld in 5 verschillende mappen en twee havenkaarten nl:

Het actueel houden van de data is een behoorlijke opgave. Indien u fouten ontdekt in de data, geef dit dan graag door aan MT Maritiemfreelancer