MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

Portview Mutatielijst.

Hieronder de laatste mutatie van de Portviewkaarten op datum, kaartnummer en omschrijving.

Datum:Kaartnummer:Omschrijving:
08-09-2019Portview-WestUpdate van gegevens gehele Hartelkanaal, Dintelhaven en Neckarhaven, Seinehaven.
27-07-2019VTS_02_SCMSectorgrens betonning Oostgat: Inkomennd OG 17, uitgaand OG14
27-07-2019VTS_03_SCMSectorgrens betonning Oostgat: Inkomennd OG 17, uitgaand OG14