MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

VTS-Procedures Aanloop Den Helder.


Marifoon Procedures.  Download hier: VTS-Procedure Den Helder   

Beheersgebied. 

Het beheersgebied van de verkeersdienst Den Helder is als volgt begrenst:

 • Een horizontale lijn vanuit de kust van Noord-Holland tot aan de verkenningston Schulpengat.
 • Vanaf de verkenner Schulpengat via de boeien Zuiderhaaks, Middenrug, Noorderhaaks tot aan de verkenner Molengat.
 • Vanaf de verkenner Molengat een horizontale lijn tot aan de kust van Texel.
 • Aan de kant van het Wad een lijn over de boeien T8 en T12 en M10 en M11.
 • Via de groene boeienlijn van het Malzwin terug naar de kust.
 • Aan de zuidzijde door de Koopvaarderschutsluis.
 • Inclusief de havens, waaronder ook de veerhavens.

Sector.

Het werkingsgebied van VTS Den Helder bestaat slechts uit één Sector.

Aan: Verkeerscentrale Den Helder.

Via: VHF 62 ( 24/7).

Wanneer men in het VTS werkgebied bevindt moet men uitluisteren op het aangewezen VHF kanaal. Toestemming voor wijziging of beëindiging moet via de verkeerscentrale Den Helder verkregen worden.

Andere VHF kanalen zijn.

Havendienst Den Helder
VHF 14Jachthaven Den Helder
VHF 31
Moormanbrug
VHF 18Stevinsluis (Den Oever)
VHF 20
Koopvaardersbrug
VHF 22Havendienst Den Oever
VHF 11
Verkeerscentrale Eierland
VHF 05Havendienst Oudeschild
VHF 09

Meldingen.

Meldingen voor aankomst.

Ten minste 2 uur voor aankomst uiterton SG (Schulpengat) of MG (Molengat.

Aan: Verkeerscentrale Den Helder.

Via VHF 62.

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, India, Juliet, Oscar, Tango, Uniform, X-Ray.

Vertraging van de ETA dienen te worden gemeld door gebruik te maken van IMO SRS items: Alpha, Bravo, India, Juliet, Oscar.

Melding bij aankomst.

Alle schepen dienen zich als volgt te melden:

 • Bij het binnenkomen van het VTS gebied 
 • Ankeren of anker ophalen. 
 • Bij het passeren van de Moermanbrug.

Aan: Verkeerscentrale Den Helder.

Via VHF 62.

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, India, Juliet.

Vertrekmelding.

Alle schepen dienen zich als volgt te melden:

 • Ten minste 1 uur voor ETD van Den Helder en wanneer men vertrek van haar ligplaats.
 • Ten minste 2 uur voor vertrek Oudeschild of Den Oever of uit een ankergebied op de Reede.
 • Bij vertrek uit het VTS gebied.

Aan: Verkeerscentrale Den Helder.

Via VHF 62.

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, India, Juliet, Oscar, Tango, Uniform, X-Ray.

Beloodsing.

Bij aankomst.

Aanroepen: Loodsdienst Den Helder (Traffic Den Helder).

Via: VHF 62.

Telefoon: 00 31(0)255 564 500

Fax: 00 31 (0)255 532 535

Positie Loodsenstation.

Nabij uiterton SG (Schulpengat of MG (Molengat) of op de reede van Den Helder.

Aanroepen: Loodsdienst Den Helder (Traffic Den Helder).

Via: VHF 62.

Bij vertrek of verhalen.

Aanroepen: Loodsdienst Den Helder (Traffic Den Helder)

Via: VHF 62.

Telefoon: 00 31 (0)255 564 500

Geboden diensten.

De services in het werkingsgebied omvat het volgende; 

 • Informatie service en Verkeersorganisatie service. (TOS)* 
 • Radar assistentie kan op verzoek gegeven worden. Het radar bereik is 15 zeemijlen vanaf de havenhoofden van Den Helder.

 Verkeer Organisatie Services (TOS).

Verkeer Organisatie Services hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de doeltreffendheid van het scheepvaartverkeer en aan het identificeren en beheren van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties. 

Deze services voorzien en essentiële, actuele en tijdige informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord en bestaat uit het geven van tijdige informatie, advies en instructies.