MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Met ingang van 09 januari 2022 stopt deze website, en is dan niet meer bereikbaar.

Getijtafels 2021. 

De getijtafels 2021 bevatten 86 meet-locatie van alle waterstanden voor het lopende jaar in Nederland.

Hydrografie.   

Hier vindt men de Golfhoogte, windrichting en windsnelheid van een aantal plaatsen langs de Nederlandse en de Belgische kust. 

VTS - Procedures.  

Bekijk de VHF-kanalen waarop in de havens afgestemd moet worden om te communiceren met VTS  en de  verkeerscentrales. 

Communicatie.

Deze marifoon(werk)procedures zijn de leidraad voor verkeersdeelnemers die deelnemer aan het scheepvaartverkeer.

Portview is een onderdeel van MT Maritiemfreelancer, hierbij wil ik zo zorgvuldig en volledig mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan bezoekers van deze internetsite.

LET OP: Belangrijke informatie

Met ingang van 09 Januari 2022  stop de website en gaat deze geheel uit de lucht, alle informatie omtrent Overzichtskaarten zijn dan NIET MEER beschikbaar, tevens is er dan géén email verkeer meer mogelijk via info@maritiemfreelancer.nl


E-mailen
Bellen
Info