MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Bruggen & Sluizen (RWS) 2021.

Op deze pagina kunt u diverse bestanden met o.a. bedientijden en vaarweginformatie, regels en wetgeving downloaden. Door het versiebeheer en datum van uploaden kunt u zien of er wijzigingen hebben plaatsgevonden sinds uw laatste download.


Wijziging in bestanden met vaarwegmarkeringen
Op www.vaarweginformatie.nl zijn sinds jaar en dag onder het kopje downloads bestanden te vinden met vaarwegmarkeringen. Deze bestanden in .csv of shapefile formaat bevatten zowel vaste als drijvende markeringen en worden twee-wekelijks geactualiseerd. Per 1 september 2019 gaat deze situatie veranderen. Op vaarweginformatie.nl zelf komen geen bestanden meer, maar wordt verwezen naar het RWS dataportaal met de volgende voordelen. 

Allereerst zal de actualisatie op het dataportaal dagelijks plaats vinden. Dit houdt in dat als een markering vandaag gewijzigd wordt, dit morgen op het dataportaal bijgewerkt is. 

Downloads.


info via: https://www.vaarweginformatie.nl/E-mailen
Bellen
Info