MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Radio Medische Dienst.

Voor medisch advies als gevolg van een ongeluk of ziekte aan boord is via het Kustwachtcentrum 24 uur per dag de Radio Medische Dienst (RMD) beschikbaar. De RMD is een dienst van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Artsen werkzaam bij de RMD spreken in ieder geval Nederlands en Engels, kennen de maritieme wereld en zijn in staat om op afstand een diagnose te stellen. Dit staat ook bekend als Radio Medisch Advies (RMA). Vanuit het Kustwachtcentrum wordt dus de verbinding gelegd tussen de hulpvrager en de arts.

Medische evacuatie (medevac).

De RMD-arts bepaalt of iemand van boord geëvacueerd moet worden. De Kustwacht bepaalt op basis van de medische aandoening, de weersconditie en de grootte van het schip op welke manier de evacuatie zal plaatsvinden: per reddingboot of per helikopter. Op het moment dat een schip zich niet binnen ons verantwoordelijkheidsgebied bevindt, vragen wij de verantwoordelijke instantie in dat gebied de medische evacuatie te coördineren..

Achtergrond (deel via ILT)
Sinds 1931 kunnen zeevarenden medisch advies krijgen van Nederlandse artsen. Aanvankelijk werd dit gedaan, na tussenkomst van Scheveningen Radio, door artsen van het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag. In 1967 werd, nog steeds onder auspiciën van het Rode Kruis, de advisering overgenomen door praktiserende huisartsen met kennis van en affiniteit met de scheepvaart. Ontwikkelingen in de techniek maakten het mogelijk om eind jaren negentig Scheveningen Radio op te heffen. De RMD werd daarop met ingang van 1 januari 1999 onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de afwikkeling van de adviesaanvragen vindt nu plaats via het Kustwachtcentrum.

Op grond van internationale regelgeving en verdragen is Nederland gehouden een Radio Medische Dienst te onderhouden t.b.v. zeevarenden voor het verlenen van medisch advies in geval van ziekte of ongevallen aan boord van schepen.

Werkwijze en contact RMD
Alle INMARSAT-telex en email 38@rmd.knrm.nl (Spoed MEDEVAC), 32@rmd.knrm.nl (Regulier MEDICAL) en 00@rmd.knrm.nl (Niet Urgent) RMA-verzoeken worden automatisch, via een computernetwerk en het Kustwachtcentrum, door het satellietgrondstation te Burum doorgezonden naar de dienstdoende arts.

In het geval van RMA-verzoeken die niet via INMARSAT-telex binnenkomen, maar via de radio (VHF/MF), INMARSAT B/F/M of telefoon (0900-0111 of 0223-542500) zorgt het Kustwachtcentrum voor het in contact brengen met de dienstdoende arts.

Indien u, waar ook ter wereld aan boord van een schip, in een situatie terechtkomt waarbij hulp moet worden geboden aan een zieke of gewonde en u wilt  advies over  hoe de patiënt te verzorgen, dan kunt u kosteloos de Radio Medische Dienst (RMD) van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) om hulp vragen. In de Brochure van de RMD staat hoe contact opgenomen kan worden met de RMD.

De artsen van de RMD zijn 24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen via de Nederlandse Kustwacht. De artsen doen dit werk naast hun normale huisartsen artsen- praktijk. Per jaar wordt ruim 750 keer Radio Medisch Advies gegeven. Adviezen aan Nederlandse schepen kunnen zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal worden afgehandeld.

Download de RMD brochure hieronder:

RDM Brochure.
RMDfolder.pdf (1.34MB)
RDM Brochure.
RMDfolder.pdf (1.34MB)


RDM Vragenlijst.
RMD-Vragenlijst.pdf (53.04KB)
RDM Vragenlijst.
RMD-Vragenlijst.pdf (53.04KB)


If you are on board any ship, anywhere in the world and you are required to render medical assistance to the sick and/or injured, or if you would like advice on how to care for a patient, you can contact the de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij/ Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) Radio Medical Service (RMD) free of charge and ask for their help. The RMD brochure explains how to contact the RMD.


RMD doctors may be called upon 24 hours  a day in emergencies via the Netherlands Coast Guard. The doctors in question provide this service in addition to their regular work in general practice. Radio Medical  Advice  is issued more than 750 times a  year. Advice given to Dutch vessels may be in both the Dutch and the English languages.

Download the RMD brochure below:

RDM Brochure (Eng).
RMDfolder_ENG.pdf (1.34MB)
RDM Brochure (Eng).
RMDfolder_ENG.pdf (1.34MB)


RDM Questionnare (Eng).
RMD-Vragenlijst_ENG.pdf (99.83KB)
RDM Questionnare (Eng).
RMD-Vragenlijst_ENG.pdf (99.83KB)


Privacy verklaring RDM
RDM Privacyverklaring.pdf (149.41KB)
Privacy verklaring RDM
RDM Privacyverklaring.pdf (149.41KB)


Privacy Statement RDM (Eng).
RDM Privacyverklaring_ENG.pdf (135.88KB)
Privacy Statement RDM (Eng).
RDM Privacyverklaring_ENG.pdf (135.88KB)


Vraag de brochure aan via: info@knrm.nl. Geef uw naam, het agentschap en adres en vermeld het aantal brochures dat u wilt bestellen. Of bel 0255-548454


E-mailen
Bellen
Info