MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

De Scheeps Reglementen.

Druk op foto voor link.

 

Bepalingen ter voorkoming van Aanvaringen op Zee.

De "Bepalingen ter voorkoming van Aanvaringen op Zee", kort gezegd, de "Verkeersregels op zee" dienen door elke gebruiker van de zee te worden toegepast.

(Hier downloaden).


International Regulations for Preventing Collision at Sea.

Engelse versie van de "Bepalingen ter voorkoming van Aanvaringen op Zee", kort gezegd, de "Verkeersregels op zee" dienen door elke gebruiker van de zee te worden toegepast. 

(Hier downloaden).


Binnenvaart Politie Reglement. en ( de Bijlage).

Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan.

(Hier downloaden) (Bijlage van BPR).


Reglement van Politie voor de Rijnvaart. en ( de Bijlage).

Besluit van 15 september 1994, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van het Reglement van politie voor de Rijnvaart.

(Hier downloaden) (Bijlage van RPR).


Scheepvaart Reglement voor de Eemsmonding.

Besluit van 19 mei 1989, tot vaststelling van een scheepvaartreglement voor de Eemsmonding.

(Hier downloaden)


Scheepvaart Reglement voor de Westerschelde.

Besluit van 15 januari 1992, houdende een reglement voor de scheepvaart op de Westerschelde.

(Hier downloaden)


Scheepvaart Reglement Gemeenschappelijke Maas. en ( de Bijlage).

Besluit van 21 april 1994, houdende het van kracht verklaren voor de gemeenschappelijke Maas in Nederland van het  Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas.

(Hier downloaden) (Bijlage van SRGMB).Regelement voor de Scheepvaart op het kanaal van Gent naar Terneuzen. (de Bijlage).

Besluit van 11 december 1991, houdende een reglement voor de scheepvaart op het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

(Hier downloaden) (Bijlage van SRKGTB).


Scheepvaart Reglement Territoriale Zee.

Besluit van 27 februari 1996, houdende vaststelling van aanvullende bepalingen voor de scheepvaart in de territoriale zee (Scheepvaartreglement territoriale zee).

(Hier downloaden)


Scheepvaartverkeerswet.

Wet van 7 juli 1988, houdende algemene regeling met betrekking tot het scheepvaartverkeer op de binnenwateren en op zee.

(Hier downloaden)E-mailen
Bellen
Info