MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Seinvlaggen.

Het systeem van seinvlaggen, de internationale standaard van maritieme signaalvlaggen, omvat de vlaggen voor alle letters van het alfabet, plus de cijfers. De betekenis van de vlaggen is door de International Maritime Organization (IMO) universeel vastgelegd.

Seinvlaggen.pdf (290.25KB)
Seinvlaggen.pdf (290.25KB)

Seinvlaggen waren vroeger de manier van communiceren tussen schepen. Deze communicatie wordt nog wel gebruikt maar is toch grotendeels verdreven door de modernere vormen, met name de radiocommunicatie.  Download hier: de Seinvlaggen

  

     

ANSWER.

Code flag and answering pennant.

ANTWOORD.

Code vlag en antwoordwimpel.

  

Alfa

I have a diver down; keep well clear at slow speed.

Ik heb een duiker beneden; houd goed vrij van mij en vaar langzaam.


Bravo

I am taking in, or discharging, or carrying dangerous goods.

Ik laad, of los, of vervoer gevaarlijke stoffen.


Charlie

Yes (confirmed.).

Ja (bevestigend).


Delta

Keep clear of me; I am manoeuvring with difficulty. 

Houd vrij van mij; ik kan moeilijk manoeuvreren.


Echo

I am altering my course to starboard.

Ik verander mijn koers naar stuurboord.


Foxtrot

I am disabled; communicate with me. 

Ik ben ontredderd; stel u met mij in verbinding.

 

Golf 

I require a pilot. 

Ik verlang een loods.


Hotel

I have a pilot on board. 

Ik heb een loods aan boord.


India

I am altering my course to port. 

Ik verander mijn koers naar bakboord.


Juliett

I am on fire and have dangerous cargo on board; keep well clear of me. 

Ik sta in brand en heb gevaarlijke lading aan boord, houd goed vrij van mij.I wish to communicate with you. 

Ik wens met u in verbinding te treden.


Lima

You should stop your vessel instantly. 

U moet uw schip onmiddellijk stoppen.


Mike

My vessel is stopped and making no way through the water. 

Mijn schip ligt gestopt en maakt geen vaart meer door het water.


November 

No (negative).

Neen (ontkennend).


Oscar

Man overboard. 

Man overboord.


Papa

In harbour: All persons should report on board. At sea: My nets have come fast upon an obstruction.

In de haven: allen die met het schip meegaan, moeten aan boord komen. Op zee: mijn netten zitten vast aan een obstakel.


Quebec

My vessel is healthy and I request free pratique. 

Mijn schip is "gezond", ik verzoek praktica.


Romeo

I have received your signal.

Ik heb uw laatste sein ontvangen.


Sierra

My engines are going astern. 

Ik sla achteruit.


Tango

Keep clear of me; I am engaging in pair trawling. 

Houd vrij van mij; ik ben bezig met spanvisserij.


Uniform

You are running into danger. 

U stuurt een gevaarlijke koers.

 

Victor

I require assistance.

Ik heb hulp nodig.


Whiskey

I require medical assistance.

Ik heb medische hulp nodig.

 

X-ray

Stop carrying out your intentions and watch for my signals.

Onderbreek het ten uitvoer brengen van uw voornemens en let op seinen van mij.


Yankee

I am dragging my anchor.

Ik sleep met mijn anker over de grond.


Zulu

I require a tug.

Ik heb een sleepboot nodig.


0

Cipher Zero.

Cijfer nul.


1

Cipher One.

Cijfer Een.


2

Cipher Two .

Cijfer Twee.

 

3

Cipher Three.

Cijfer Drie.

 

4

Cipher Four.

Cijfer Vier.

 

5

Cipher Five.

Cijfer vijf.

 

6

Cipher Six.

Cijfer Zes.

 

7

Cipher Seven.

Cijfer Zeven.

 

8

Cipher Eight.

Cijfer Acht.

 

9 

Cipher Nine.

Cijfer Negen.

 

1e

1ST Substitute .

1e Vervang.

 

2e 

2ND Substitute.

2e Vervang.

 

3e 

3RD Substitute.

3E Vervang.


E-mailen
Bellen
Info