MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

De getijtafels in Nederland van 2022 (Links nog niet beschikbaar).

In 1895 werd de eerste verzameling getijtafels, die van IJmuiden, gedupliceerd door het toenmalige Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Meer dan honderd jaar later vinden wij de getijtafels van 86 meetpunten in de getijtafels voor Nederland 2022.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie van Rijkswaterstaat. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde actuele gegevens.

Getijtafels 2022 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

De getijtafels bevatten de getijwaarden voor de locaties van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. Daarnaast worden de gemiddelde getij kromme voor eerder genoemde locaties opgenomen en een aantal overzichtskaartjes met de ligging van de tijmeters in het Scheldegebied en aan de kust evenals een aantal kaartjes met de tijdsverschillen van hoog- en laagwater met Antwerpen.

  • 2022 getijtafels TAW (0,00 Mb).pdf   
  • 2022 getijtafels LAT (0,00 Mb).pdf
  • 2022 Getijboekje (0,00 Mb).pdf  


E-mailen
Bellen
Info