MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

De getijtafels in Nederland van 2023 (links nog niet beschikbaar).

In 1895 werd de eerste  verzameling getijtafels, die van IJmuiden, gedupliceerd door het toenmalige Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Meer dan honderd jaar later vinden we de getijtafels van 86 meetpunten in de Getijtafels voor Nederland 2023.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie van Rijkswaterstaat. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde actuele gegevens.

 Getijtafels 2023 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

De getijtafels bevatten de getijwaarden voor de locaties van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. Daarnaast worden de gemiddelde getij kromme voor eerder genoemde locaties opgenomen en een aantal overzichtskaartjes met de ligging van de tijmeters in het Scheldegebied en aan de kust evenals een aantal kaartjes met de tijdsverschillen van hoog- en laagwater met Antwerpen.

  • 2023 getijtafels TAW (0.00MB).pdf   
  • 2023 getijtafels LAT (0.00MB).pdf
  • 2023 Getijboekje (0.00MB).pdf 

E-mailen
Bellen
Info