MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

VTS-Procedures Aanloop Den Helder.

Marifoon Procedures.

Beheersgebied. 

Het beheersgebied van de verkeersdienst Den Helder is als volgt begrenst:

Configureer deze downloadwidget

 • Een horizontale lijn vanuit de kust van Noord-Holland tot aan de verkenningston Schulpengat.
 • Vanaf de verkenner Schulpengat via de boeien Zuiderhaaks, Middenrug, Noorderhaaks tot aan de verkenner Molengat.
 • Vanaf de verkenner Molengat een horizontale lijn tot aan de kust van Texel.
 • Aan de kant van het Wad een lijn over de boeien T8 en T12 en M10 en M11.
 • Via de groene boeienlijn van het Malzwin terug naar de kust.
 • Aan de zuidzijde door de Koopvaarderschutsluis.
 • Inclusief de havens, waaronder ook de veerhavens.

  Sector.

  Het werkingsgebied van VTS Den Helder bestaat slechts uit één Sector.

  Aan: Verkeerscentrale Den Helder.

  Via: VHF 62 ( 24/7).

  Wanneer men in het VTS werkgebied bevindt moet men uitluisteren op het aangewezen VHF kanaal. Toestemming voor wijziging of beëindiging moet via de verkeerscentrale Den Helder verkregen worden. 

  Andere VHF kanalen zijn. 

  Havendienst Den Helder.

  VHF 14.

  Jachthaven Den Helder.

  VHF 31.

  Moormanbrug.

  VHF 18.

  Stevinsluis (Den Oever).

  VHF 20.

  Koopvaardersbrug.

  VHF 22.

  Havendienst Den Oever.

  VHF 11.

  Verkeerscentrale Eierland.

  VHF 05.

  Havendienst Oudeschild.

  VHF 09.

  Meldingen.

  Meldingen voor aankomst. 

  Ten minste 2 uur voor aankomst uiterton SG (Schulpengat) of MG (Molengat.

  Aan: Verkeerscentrale Den Helder.

  Via VHF 62.

  Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, India, Juliet, Oscar, Tango, Uniform, X-Ray.

  Vertraging van de ETA dienen te worden gemeld door gebruik te maken van IMO SRS items: Alpha, Bravo, India, Juliet, Oscar.

  Melding bij aankomst.

  Alle schepen dienen zich als volgt te melden:

  • Bij het binnenkomen van het VTS gebied 
  • Ankeren of anker ophalen. 
  • Bij het passeren van de Moermanbrug.

  Aan: Verkeerscentrale Den Helder.

  Via VHF 62.

  Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, India, Juliet.

  Vertrekmelding.

  Alle schepen dienen zich als volgt te melden:

  • Ten minste 1 uur voor ETD van Den Helder en wanneer men vertrek van haar ligplaats.
  • Ten minste 2 uur voor vertrek Oudeschild of Den Oever of uit een ankergebied op de Reede.
  • Bij vertrek uit het VTS gebied.
  • Aan: Verkeerscentrale Den Helder.

  Via VHF 62.

  Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, India, Juliet, Oscar, Tango, Uniform, X-Ray. 

  Beloodsing.

  Bij aankomst.

  Aanroepen: Loodsdienst Den Helder (Traffic Den Helder).

  Via: VHF 62.

  Telefoon: 00 31(0)255 564 500.

  Fax: 00 31 (0)255 532 535. 

  Positie Loodsenstation.

  Nabij uiterton SG (Schulpengat) of MG (Molengat) of op de Reede van Den Helder.

  Aanroepen: Loodsdienst Den Helder (Traffic Den Helder).

  Via: VHF 62.

  Bij vertrek of verhalen.

  Aanroepen: Loodsdienst Den Helder (Traffic Den Helder).

  Via: VHF 62.

  Telefoon: 00 31 (0)255 564 500.

  Geboden diensten.

  De services in het werkingsgebied omvat het volgende; 

  • Informatie service en Verkeersorganisatie service. (TOS)* 
  • Radar assistentie kan op verzoek gegeven worden. Het radar bereik is 15 zeemijlen vanaf de havenhoofden van Den Helder.

   Verkeer Organisatie Services (TOS).

  Verkeer Organisatie Services hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de doeltreffendheid van het scheepvaartverkeer en aan het identificeren en beheren van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties. De services voorzien essentiële, actuele en tijdige informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord en bestaat uit het geven van informatie, advies en instructies. 


  E-mailen
  Bellen
  Info