MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

VTS Procedures Rotterdam. 

Marifoon Procedures.

Beheersgebied:

Op zee:

In het aanloopgebied Rotterdam, als bedoelt en omschreven in artikel 2, sub d en bijlage 1 van het Scheepvaartreglement Territoriale Zee, bestaande uit een beschrijving van verkeer in de omgeving en waarschuwingen met betrekking tot het gevaar van aanvaring of aan de grond lopen.

In het binnen gebied:

 • het Beerkanaal; het Calandkanaal vanaf zee tot aan de Oostkop 7e Petroleumhaven;  
 • de Nieuwe Waterweg;  
 • de Nieuwe Maas tot aan de begrenzing van het VTS gebied (kilometerraai 993,0); de Oude Maas tot aan de begrenzing van het VTS gebied (kilometerraai 999,5).

 Sector:

Het werkingsgebied van het VTS Rotterdam bestaat uit 12 sectoren.

Sector:

VHF Kanaal:

Bruggen & Sluizen:

VHF Kanaal:

Maas Aanloop.

01

Calandbrug.

22

Pilot Maas.

02

Rozenburgsluis.

22

Maasmond.

03

Hartelsluis.

22

Maasvlakte (nog niet in gebruik).

05

Botlekbrug

18

Europoort.

66

Spijkenissebrug.

18

Rozenburg.

65

Erasmusbrug.

20

Maassluis.

80

Koninginnebrug.

20

Botlek.

61

van Brienenoordbrug.

20

Oude Maas.

62

Parksluis en bruggen over de Delfhavense Schie.

22

Eemhaven.

63

Nieuwe Leuvehavenbrug.

20

Waalhaven.

60

Boerengatbrug

20

Maasbruggen.

81VC Hoek van Holland/Rotterdam

11

RPA-Vaartuigen

11

Haven Coördinatie Centrum

11/14/19

Meld & Volg systeem. (melden van gevaarlijke stoffen.

14

 Wet en Regelgeving.

1.  Toestemming tot binnenlopen (Toelatingsbeleid).

De Havenautoriteit kan een schip de toegang tot de haven weigeren, wanneer dit substantiële veiligheidsgebreken heeft in het bijzonder waar het de navigatie-, radio-, brandblus-, reddings-, of andere veiligheidsmiddelen betreft. 

2.  VTS-gebied.

Het gebied strekt zich uit van 38 Nm zeewaarts van de havenmonding tot 2 Nm oost van de van Brienenoordbrug en 4 Nm oost van de Spijkenissebrug over de rivier de Oude Maas, inclusief alle aangrenzende havenbekkens. Het VTS-gebied is verdeeld in 12 sectoren, elke sector heeft een eigen toegewezen marifoonkanaal.                                                                                         

3.  VTS-diensten.                                                                                         

Om de algemene communicatie te regelen zal de VTS-operator allen informatie geven wanneer:

  Schepen in elkaars nabijheid zijn, zonder dat deze elkaar kunnen zien. 
  Een schip een manoeuvre uit gaat voeren die afwijkt van het normale verkeerspatroon.
  Verkeersbegeleiding wordt als noodzakelijk beschouwd door Rotterdam VTS. Meer uitgebreide verkeersinformatie kan worden verwacht in geval van calamiteiten, in geval van defecten en tijdens moeilijke navigatie- of metrologische omstandigheden (bv. Zicht van minder dan 1000 meter op de rivier of minder dan 2000 meter in het  aanloopgebied en de Europoort.
  Navigatie informatie, zoals positie informatie wordt verzocht:
  In het aanloopgebied; een beschrijving van het verkeer in de directe omgeving en waarschuwing bij risico voor aan de grond lopen. 
  In iedere sector; Langs- dwars melding en strekking informatie gerelateerd aan algemene referentiepunten, waar mogelijk andere toevoeging van additionele informatie met betrekking tot passeerafstanden, vaarsnelheid en verkeer.

  Voor verdere info gelieve de “Port Informatie Guide” te raadplegen welke gevonden  wordt via:

  https://www.portofrotterdam.com/nl/files/port-information-guide

   Verboden.

   Voorzorgsgebied.

   Het voorzorgsgebied heeft een gebied dat dient te worden gemeden, gemarkeerd door de (MG) Maas Geul boei positie 52°00.9' N, 03°48.8' E. Het loodsstation bevindt   zich in de nabijheid van de (MC) Maas Center boei positie 52°01.1' N, 03°48.8' E.

   Meldingen.

   Attentie:

   Alle meldingen van binnenkomst dienen te worden aangepast als het schip een uur of meer vertraagd is.

   Melding voor aankomst (diepgang 17,4 meter of meer). 48 uur, vóór aankomst, positie 51°59.0' N, 03°00.0' E.

   Naar: Havenmeester Rotterdam.

   Geven: IMO SRS Items; ALPHA, BRAVO, GOLF, INDIA, JULIET(+verzoek tot loods), OSCAR, PAPA, QUEBEC, TANGO 1, TANGO 2, UNIFORM, X-RAY 1 tot 5. (zie port Informatie Guide voor IMO SRS items).

   Via:  Agent (EDI).

   24 en 12 uur voor aankomst, positie 51°59.0' N, 03°00.0' E.

   Naar: Havenmeester Rotterdam.

   Geven: IMO SRS Items; ALPHA, BRAVO, INDIA, OSCAR, QUEBEC.

   Via: Email:  rotterdam@dirkzwager.com

   Fax: + 31 (0)10 59 25 767.

   3 uur voor aankomst, positie 51°59.0' N, 3°00.0' E.

   Naar: Havenmeester Rotterdam.

   Geven:  IMO SRS Items; ALPHA, BRAVO, INDIA, OSCAR, QUEBEC.

   Via: Email: rotterdam@dirkzwager.com

   Fax: +31 (0)10 59 25 767.

   Melding voor aankomst (diepgang niet meer dan 17,4 meter of schepen meer dan 300 GRT). 48 uur, vóór aankomst, positie 51°59.0' N, 03°00.0' E.

   Naar:  Havenmeester Rotterdam.

   Geven: IMO SRS Items; ALPHA, BRAVO, GOLF, INDIA, JULIET(+verzoek tot loods), OSCAR,  PAPA, QUEBEC, TANGO 1, TANGO 2, UNIFORM, X-RAY 1 tot 5. (zie port Informatie  Guide voor IMO SRS items)

   Via: Agent (EDI) en niet eerder dan 24 uur voor aankomst door

   Via: Email: rotterdam@dirkzwager.com.

   Fax: + 31 (0)10 59 25 767.

   6 uur voor aankomst, positie 51°59.0' N, 3°00.0' E.

   Naar: Havenmeester Rotterdam.

   Geven: IMO SRS Items; ALPHA, BRAVO, INDIA, OSCAR, QUEBEC.

   Via: Email: rotterdam@dirkzwager.com

   Fax: + 31 (0)10 59 25 767.

   3 uur  voor aankomst, positie 51°59.0' N, 3°00.0' E.

   Naar: Maasaanloop.

   Geven: IMO SRS Items; ALPHA, BRAVO, INDIA, OSCAR, QUEBEC.

   Via: VHF kanaal 01.

   Alle  zeeschepen, Bij binnenlopen VTS gebied.

   Naar: Verkeerscentrale Hoek van Holland en/of Verkeerscentrale Rotterdam.

   Geven: IMO SRS Items; ALPHA, CHARLIE, INDIA, OSCAR, X-RAY (als je een piloot certificaat van vrijstelling, ISPS beveiligingsniveau zoals van toepassing).

   Via: VHF kanaal 11.

   Bij passeren sectorgrens, of vertrek uit een VTS-gebied, of bij beëindiging van een dokprocedure, bij aanvang van uitdokken of bij afwijkingen van normaal vaarpatroon.

   Naar: Verkeerscentrale Hoek van Holland en/of Verkeerscentrale Rotterdam.

   Geven: IMO SRS Items ; ALPHA, INDIA, X-RAY (enige bijzonderheden).

   Via: VHF kanaal 11.

   Net voor aanvang uitdokken.

   Naar: Verkeerscentrale Hoek van Holland en/of Verkeerscentrale Rotterdam.

   Geven: IMO SRS Items; ALPHA, INDIA, X-RAY (enige bijzonderheden).

   Via: VHF kanaal 11.

   Alle schepen die varende zijn dienen luisterwacht te houden op het marifoonkanaal van de sector waarin het schip zich bevindt.

   Geboden diensten.

   Vessel Traffic Services.

   De services in het werkingsgebied omvatten het volgende: 

   • Informatie Services (INS);  
   • Verkeer Organisatie Services (TOS); 
   • Navigatie Assistentie Services (NAS);

   Informatie Services (INS).

   Informatie services leveren essentiële en actuele informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingproces aan boord van het schip. 

   Het gaat hier o.a. om informatie over de positie, identiteit en bestemming van andere schepen en hydrografische en meteorologische informatie.

   Verkeer Organisatie Services (TOS).

   Verkeer Organisatie Services hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de doeltreffendheid van het scheepvaartverkeer en aan het identificeren en beheren van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties. 

   Deze services voorzien in essentiële, actuele en tijdige informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord en bestaat uit het geven van tijdige informatie, advies en instructies.

   Navigatie Assistentie  Services (NAS).

   Navigatie Assistentie Services kunnen worden verstrekt in aanvulling op informatie services en verkeer organisatie services. 

   Het kan gegeven worden op verzoek van de verkeersdeelnemer of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door de VTS-autoriteit. 

   Deze services bieden essentiële, tijdige en actuele gegevens ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord en bestaan uit het geven van informatie, adviseren en/of instrueren. 

   Hieronder wordt verstaan geïntensiveerde verkeersinformatie die in het bijzonder van belang is:

   • bij een calamiteit;
   • in gevallen van defecten en/of tekortkomingen aan boord van schepen;
   • bij afwijkende navigatie- of meteorologische omstandigheden.

   Navigatie Assistentie Services kunnen uitsluitend gegeven worden:

   Haven Coördinatie Centrum, VHF 11 (voor verkeerszaken).

   Tel: +31 (0)10 252 10 00.

   Fax: +31 (0)10 252 16 00.

   Email: cmh@portofrotterdam.com

   De gezagvoerder aan boord van het zeeschip of de loods, namens de gezagvoerder van het zeeschip, melden zich bij het Haven Coördinatie Centrum, indien:

   • De scheepsagent geen vertrekmelding heeft gedaan aan de Havenmeester.
   • Aanvraag loods, (extra) sleepboten en/of roeiers zijn geweest.

   Alle scheepvaart meldt zich;

   • Bij incidenten.
   • Bestellen van hulpdiensten, zoals ambulance.

   Haven Coördinatie Centrum, VHF 14 (voor operationele zaken).

   Tel: +31 (0)10 252 24 00.

   Fax: +31 (0)10 252 14 00.

   Email: hccvl@portofrotterdam.com

   Alle schepen melden zich bij het Haven Coördinatie Centrum voor het verkregen van toestemming/ontheffing voor de uitvoering van werkzaamheden en/of oefeningen. De melding bevat de volgende gegevens;

   • Scheepsnaam.
   • Ligplaats, en
   • Bijzonderheden, aard van de werkzaamheden en/of oefeningen, zoals het strijken van sloepen,  duikwerkzaamheden, bokwerkzaamheden, bunkerwerkzaamheden, ect.

   Ook alle vragen/meldingen m.b.t. gevaarlijke stoffen bestemd voor de afdeling Inspectie moeten worden gericht aan het Haven Coördinatie Centrum.

   Na het verkregen van toestemming/ontheffing wordt bij de daadwerkelijke aanvang van werkzaamheden en/of oefeningen, welke van invloed zijn op het scheepvaartverkeer, een melding gedaan aan de Verkeerscentrale Hoek van Holland of Verkeerscentrale Rotterdam (afhankelijk van de positie) op VHF 11.

   Haven Coördinatie Centrum, VHF 19 (scheepvaartberichten- uitwijk kanaal).

   Door  het Haven Coördinatie Centrum worden de volgende scheepvaartberichten  uitgezonden;

   • Bij een verwachte windkracht van 8 Beaufort of meer, zal er 10 minuten voor elk uur een weerbericht worden uitgezonden.

   Alle zeevaart maar ook de overige scheepvaart wordt aanbevolen op VHF 19 uit te luisteren wanneer zij zijn afgemeerd.

   Verkeerscentrale Hoek van Holland/ Rotterdam, VHF 11 (Aanvullende bepalingen voor ALLE schepenbij aanvang/beëindiging werkzaamheden en/of oefeningen).

   Na het verkrijgen van toestemming/ontheffing bij het Haven Coördinatie Centrum, VHF 14 (zie punt 8). Wordt bij de daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden en/of oefeningen, welke van invloed zijn op het scheepvaartverkeer, een melding gedaan op VHF 11 bij de Verkeercentrale Hoek van Holland of de Verkeercentrale Rotterdam(afhankelijk van de positie) met de volgende gegevens: 

   • Scheepsnaam           
   • Ligplaats.    
   • Bijzonderheden, bijvoorbeeld werkzaamheden en/of oefeningen (zoals het strijken van sloepen, duik- werkzaamheden, bokwerkzaamheden, etc).

   Meldpunt Informatie Verwerking Systeem 90 (IVS-90), VHF 14.

   Alle binnenvaartschepen die meld-plichtig zijn met betrekking tot het IVS-90 (conform de Regeling communicatie Rijksbinnenwateren)melden zich bij vertrek van een ligplaats via VHF 14 met als roepnaam: Meld en volgsysteem Rotterdam.

   Deze melding omvat gegevens zoals vermeld in de Regeling communicatie Rijksbinnenwateren (scheeps- en reisgegevens, ladinggegevens en aantal opvarenden).

   Beloodsing.

   Beloodsing is verplicht voor veel schepen, raadpleeg de “Port Information Guide” voordetails.

   Loodsen op afstand (Shore based Pilotage SBP).

   A) Wanneer de loodsdienst wordt aangepast, wat normaal gebeurt wanneer de omstandigheden op zee beloodsing met een tender of helikopter gevaarlijk maken, kan loodsen op afstand worden gegeven.

   B) Er worden loods aanwijzingen gegeven totdat het schip zich tussen de havenhoofden bevindt waar de loods aan boord komt. Loodsen op afstand wordt alleen gegeven als;

   • Verzocht en geaccepteerd door de gezagvoerder van het schip.
   • Toegestaan door de havenmeester of zijn vertegenwoordiger.
   • De loods welke loodsen op afstand geeft het mogelijk acht.

   Het loodsen op afstand is alleen mogelijk tussen het normale loodsstation bij de (MC)Maas Center-boei en de maasmond ter hoogte van de verkeerscentrale Hoek van Holland.

   C) Loodsen op afstand (LOA) is niet mogelijk voor;

   1.  Grote schepen met een diepgang van meer dan 14,3 meter.

   2.  Schepen welke, gezien hun toestand, volgens de bevoegde autoriteiten alleen gebruik mogen maken van een loods aan boord.

   3.  Schepen die niet in staat zijn om op voldoende wijze te communiceren.

   4.  Schepen waarvoor is bepaald dat loodsen op afstand niet veilig kan worden gebruikt.

   5.  Tankers met een lengte van meer dan 125 meter.

   6.  Tankers met een lengte van minder dan 125 meter die gevaarlijke stoffen in bulk vervoeren welke vallen onder IMO klasse 2,6 en 3 (ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt van minder dan 55° C  en waar zulke vloeistoffen niet oplosbaar zijn in water.

   7.  Als de gezagvoerder onvoldoende kennis heeft van de Nederlandse of Engelse taal.

   8.  Vertrekkende schepen met een lengte van meer dan 125 meter en/of een diepgang groter dan 9 meter.

   9.  Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het schip onder de heersende omstandigheden per helikopter beloodst kan worden.

   Opmerking 1:

   Inkomende schepen met een lengte van meer dan 125 meter en of een diepgang van 9 meter of meer welke geaccepteerd zijn voor LOA, dienen zich ervan bewust te zijn dat het tijdstip van binnenkomst afhangt van de heersende metrologisch een hydrologische omstandigheden.

   Opmerking 2: 

   Elk schip kan (tijdelijk) worden afgewezen voor LOA, vooral schepen groter dan 170 meter en of met een diepgang van 9 meter of meer.

   Ankeren.

   Ankergebieden.

   Er zijn 8 ankergebieden, deze worden beschreven in de “Port Information Guide”.

   Verboden te ankeren.

   Het wordt sterk aangeraden niet te ankeren in;

   • Het verzorgingsgebied nabij de (MG) Maasgeul boei.
   • In de Eurogeul of Maasgeul met inbegrip van de noodankergebieden.
   • De zwaaikom van de Eurogeul en de Maasgeul.

   Wanneer de wind toeneemt tot 9 beaufort wordt aangeraden het ankergebied tijdig te  verlaten en het schip gaande te houden, vooral gedurende noord westen wind.


   E-mailen
   Bellen
   Info