MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

VTS Procedures Scheldemond. 

Marifoon Procedures.

Sector:

Het VTS gebied van Scheldemond bestaat uit de volgende sectoren. Gebruik deze marifoonkanalen voor verkeersinformatie en de verplichte melding bij het binnen lopen van de VTS sector.

 Haven informatie:

 VHF:

 Radar informatie:

 VHF:

Verkeerscentrale Wandelaar.

65

Wandelaar Aanloop.

60

Verkeerscentrale Steenbank.

64

Radar Zeebrugge.

04

Verkeerscentrale Zeebrugge.

69

Radar control Zeebrugge.

19

Verkeerscentrale Vlissingen.

14

Radar Vlissingen.

21

Verkeerscentrale Terneuzen.

03

Radar Terneuzen.

03

Verkeerscentrale Hansweert.

65

Radar Hansweert.

65

Verkeerscentrale Zandvliet.

12

Radar Waarde.

19

Havendienst Terneuzen.

11

Radar Saeftinge.

21

Havendienst Vlissingen.

09

Radar Zandvliet.

04

Havendienst Gent- Terneuzen.

11

Radar Kruisschans.

06

Havendienst Antwerpen.

12

Nederlandse Loodswezen.

L29

Alle schepen moeten luisterwacht houden op de bovengenoemde kanalen. Gebruik deze marifoon- kanalen voor haven informatie en radar informatie.

Regels en Bepalingen.

De onder vermelde regels en bepalingen worden als volgt toegepast:

Alle schepen (inclusief pleziervaart). Verplichte luisterwacht op marifoon verkeerskanalen.

Verplicht melden.

Zeeschepen, binnenvaart > 1150 ton en binnenvaart met gevaarlijke stoffen. (Het melden is aanbevolen voor andere beroepsvaart).

Meldingen.

Alle schepen moeten zich minimaal 6 uur voor aankomst bij de gekozen loodsstation melden. ( Meldt alle wijzigingen van 2 uur of meer).

Geven: IMO SRS Items; ALPHA, INDIA, JULIET, OSCAR, PAPA, TANGO, UNIFORM, X-RAY.

Schepen bestemd voor Belgische havens:

Inkomend via Steenbank :

Naar: Verkeerscentrale Steenbank, Via: VHF 64.
Tel: 00 31 (0)118 48 95 06 
Fax: 00 31 (0)118 41 23 21
Telex & Satcom: 37811 

Inkomend via Wandelaar:

Naar: Verkeerscentrale Wandelaar, Via: VHF 65.
Tel: 00 32 (0)50 55 08 01
Fax: 00 32 (0)50 54 74 00
Telex & Satcom: 81417

Schepen bestemd voor Nederlandse havens: (In alle gevallen aan Loodsdienst Vlissingen).

Via: 29L

Tel: 00 31 (0)118 48 95 06

Fax: 00 31 (0)118 41 23 21

Telex & Satcom: 37811

Meldt 30 minuten voor binnenkomst van het VTS gebied ( bij Wandelaar of Steenbank).

Naar: Verkeerscentrale Steenbank (VHF 64) of Verkeerscentrale Wandelaar (VHF 65)

Gegevens: IMO SRS items; ALPHA, DELTA, INDIA, OSCAR.

Via: VHF 64 of 65.

Voortgangsmeldingen: Alle beroepsvaart.   

Alle schepen die de verkeersstroom verlaten dienen als volgt te melden

Tevens  aanmelden op VHF 12 wanneer U de Kalloosluis, Boudewijnsluis en de Van Gauwenlaertsluis uitkomt.

Alle schepen die aan het verkeer gaan deelnemen dienen zich als volgt te melden;

VTS-gebied:

 Melden aan:

 VHF - Kanaal:

Wandelaar Aanloop.

Wandelaar Aanloop.

60.

Wandelaar.

Verkeerscentrale Wandelaar.

65.

Zeebrugge.

Verkeerscentrale Zeebrugge.

69.

Steenbank.

Verkeerscentrale Steenbank.

64.

Vlissingen.

Radar Vlissingen.

21.

Terneuzen.

Radar Terneuzen.

03.

Hansweert.

Radar Hansweert.

65.

Waarde (Antwerpen).

Radar Waarde.

19.

Saeftinge (Antwerpen).

Radar Saeftinge.

21.

Zandvliet (Antwerpen).

Radar Zandvliet.

04.

Kruisschans (Antwerpen).

Radar Kruisschans.

21.

Antwerpen (Inkomend t.h.v. boei 100) Antwerpen (Uitgaand t.h.v. boei 111).

Schip  to  Schip.

10.

Aanvullende Meldingen voor zeeschepen:

INKOMEND.

Wanneer: Bij het passeren van Boei W5 en bij het passeren van Boei OG17 en of voor verlaten sluis steiger in Terneuzen.

Aan: Centrale Vlissingen

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Delta, India, (ETA Zuid Saeftinge).

Via: VHF 14.

EN

Wanneer: Bij het passeren van Boei 35, en of voor verlaten sluis in Hansweert.

Aan: Centrale Vlissingen

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Delta, India, (ETA Zuid Saeftinge).

Via: VHF 14.

EN

Wanneer: bij het passeren van Boei 55, bij het passeren van boei 65, bij het passeren van boei 65 en bij het passeren van het licht opstand Zuid Saeftinge.

Aan: Centrale Zandvliet.

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Delta, India, (ETA Zuid Saeftinge).

Via: VHF 12

OPM: Er is geen radar assistentie tussen inkomend  bij het passeren van Boei 111 en tot uitgaand Boei 100 (schepen onderling op VHF 10).

UITGAAND.

Wanneer: Bij het passeren van Boei 100, en of voor het verlaten van de Kallo, Boudewijn, Cauwelaertsluis, Berendrecht en Zandvlietsluis.

Aan: Centrale Zandvliet.

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Delta, India, (ETA Rede).

Via: VHF 12.

EN

Wanneer: Bij het passeren van Boei 46 en voor het verlaten van de sluis in Hansweert, sluis steiger in Terneuzen, bij vertrek uit de Vlissingen oost (Sloehaven) en uit de haven van Vlissingen.

Aan: Centrale Vlissingen.

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Delta, Juliet, (ETA Rede).

Via: VHF 14.

Andere VHF Kanalen zijn; Sluizen ( maken geen deel uit van het VTS systeem).

Havens (maken geen deel uit van het VTS systeem), Melden voor binnenkomen en/of vertrekken.

Sluizen:

VHF kanaal:

Havens :

VHF kanaal:

Wintham.

68.

Zeebrugge.

71.

Kattendijk.

22.

Nieuwpoort.

09.

Royers.

22.

Oostende.

09.

Kalloo.

03 /08.

NYC Marina Antwerpen.

09.

Boudewijn / Van Cauwelaert.

71 / 08.

Havenschap Vlissingen (Sloehaven).

09.

Zandvliet/Berendrecht.

79 / 08.Hansweert.

22.Centrale sluis organisatie Terneuzen.

69.Terneuzen oost.

18.Terneuzen midden.

06.Terneuzen west.

06.Vlissingen.

18.Zeebrugge.

68.Oostende/Mercatorsluis.

14.Beloodsing.

Loodsen op afstand (Shore Based Pilotage SBP).

Wanneer de loodsdienst wordt aangepast, wat normaal gebeurt wanneer de omstandigheden op zee beloodsing met een tender of helikopter gevaarlijk maken, kan loodsen op afstand worden gegeven. Er worden loods aanwijzingen gegeven totdat het schip zich tussen de havenhoofden bevindt waar de loods aan boord komt.

  • Verkeerscentrale Wandelaar (West in). 
  • Verkeerscentrale Zeebrugge (West in). 
  • Verkeerscentrale Steenbank (Noord in). 
  • Verkeerscentrale Vlissingen ( De rede van Vlissingen). 

Aanroepen:

  • Radar Pilot Wandelaar  VHF 65. 
  • Radar Pilot Zeebrugge  VHF 69. 
  • Radar Pilot Steenbank  VHF 64. 
  • Radar Pilot Vlissingen  VHF 14.

 Noot: Loodsen op afstand wordt op de daartoe aangewezen verkeerskanalen.

Overzicht van Navigatie / Weerberichten diensten.

Terneuzen

VHF 11

elk uur + 00 min.

Zeebrugge

VHF 69

elk uur + 10 min.

Zandvliet

VHF 12

elk uur + 30 min.

Vlissingen

VHF 14

elk uur + 50 min.


E-mailen
Bellen
Info